Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2017

mslexi
Nie przypuszczałam, że można tak bardzo za kimś tęsknić...
mslexi
Popsułam wszystko, na czym najbardziej mi zależało...
— kolejny raz
mslexi
3392 b9a8 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
1470 4dd9 390

l-art-est-cochon:

pas toujours

Reposted fromamatore amatore viarefuge refuge
mslexi
6121 7007 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viaBilora Bilora
1827 166f 390

rehckless:

we are all mad here.

Reposted fromtosiaa tosiaa
mslexi
Mądra kobieta wie, że mężczyzna wyraża miłość w inny sposób niż słowami. Mądry mężczyzna wie, że kobieta lubi te słowa usłyszeć.
mslexi
3697 1bd1 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaRozaa Rozaa
mslexi
0868 19da 390
Reposted fromJMB03 JMB03 viaRozaa Rozaa
mslexi
Na pytanie, gdzie można kogoś poznać, odpowiadam w dupie. Poznawanie ludzi to nie kwestia miejsca, tylko kwestia nastawienia. Otwartości.
— Pokolenie Ikea
mslexi
„Nie za wygląd się kocha, ale nie wiadomo za co”
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromdh707 dh707 viaBilora Bilora
mslexi
Myśl tylko o tym, że Cię kocham i że pewnego dnia pójdziemy sobie gdzieś razem.
— Marek Hłasko
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaBilora Bilora

May 17 2017

mslexi
4084 cb3c 390
Reposted byweheartitaffascinantestrzepytoniewszystkohomczilegilimencjacomiendoliricamycelinewhiskywithspritelily24
mslexi
4081 6726 390
Reposted byweheartitsgrialux3yourhabitczekoladowysenhoudalenka024gosiuuaam16
mslexi
5901 3b8f 390
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viairmelin irmelin

May 16 2017

mslexi
Nigdy nie kłóć się w łóżku. Możesz się w nim godzić. Pilnuj, żeby to, co ze świata, nie wchodziło między Was przynajmniej tam. Noc ma być czuła.
— Ian Kerner
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaweruskowa weruskowa
mslexi
Nie śniło jej się nawet, że życie może nieść tule bólu, chociaż fizycznie nic człowiekowi nie dolega.
— Stephen King
mslexi
Jak szybko i nieodwołalnie JEST przechodzi w BYŁO.
— J. C. Oates
mslexi
Wiem dziś jedynie tyle, że każda Twoja część we mnie musi umrzeć.
— Natalia Belcik
mslexi
8192 3ff3 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakonwalia konwalia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl