Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2017

mslexi
Zajebiste życie to tylko kwestia zajebistego myślenia.
— Beata Pawlikowska
Reposted fromdorothi dorothi viasurpriseme surpriseme
mslexi
chcę się Tobą opiekować, ale i być zaopiekowaną, tak jak chcę się budzić z Tobą, ale i razem z Tobą nie móc zasnąć.
— Wojciech Kuczok, Obscenariusz. Wypisy z ksiąg nieczystych
mslexi
2931 65f1 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viasurpriseme surpriseme
mslexi
8901 a762 390
mslexi
Powinni dawać więcej wina w butelce. 
Tak, żeby na dwie osoby starczyło.
— Pokolenie Ikea
Reposted byladiacytatylenka024dzikarozamyinstantneedfreewayladylenabimberowolonelyheartsclubpiehusSzaszaszanotperfectgirlpikkumyyflyingheartcos-tworczegooeternaljourneypalinaEllaEllasuckslifesilence89hardbitchsomebunnyamericano
mslexi
2741 5048 390
Reposted fromdelain delain viamarrta marrta
mslexi
Jestem z tobą wszędzie, jeśli tylko myślisz o mnie.
— Hłasko do Osieckiej
Reposted fromrawwwr rawwwr viamarrta marrta
mslexi
Reposted frombluuu bluuu viakiks kiks
mslexi
4391 9b6c 390
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viakiks kiks
mslexi
mslexi
9238 1e3b 390
Reposted frommowmihou mowmihou viakiks kiks
mslexi

"- Halo, halo, kochanie, chciałbym ci powiedzieć, że dziś bez zmian. Jest tak jak wczoraj, jak przedwczoraj i trzy dni temu. Ledwo otworzyłem oczy i już tęsknię".

— Piotr Adamczyk
7643 2b9d 390
Reposted fromgraysen graysen viaczekoladowysen czekoladowysen
mslexi
8681 a741 390
Reposted fromholdommig holdommig vialadymartini ladymartini
mslexi
0633 0e74 390
Reposted fromlyapics lyapics viamarrta marrta
mslexi

Złap ją za tyłek, kiedy patrzy na nią jakiś facet. Złap ją za tyłek, kiedy patrzy na Ciebie jakaś kobieta.


Reposted fromthesmajl thesmajl vialadymartini ladymartini
mslexi
9209 29d2 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl