Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

mslexi
mslexi
7013 f9fa 390
mslexi
mslexi
2019 c822 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
mslexi
7185 fe59 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
mslexi
3305 897c 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
mslexi
2019 c822 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
mslexi
4291 28ee 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
8924 c015 390

heavenhillgirl:

Love 1x07, Magic

mslexi
5349 1e89 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
mslexi
5590 d3ff 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
mslexi
5710 bd4e 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaIriss Iriss
mslexi
Prawdziwy mężczyzna nie pozwoli na to, by jego kobieta była zazdrosna o inne. On sprawi, że to inne będą zazdrosne o nią.
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viaRozaa Rozaa
mslexi
mslexi
Żeby się nie bać, pijemy, bierzemy leki, ćpamy, oglądamy telewizję, zwisamy bez przerwy w internecie. Zagłuszamy się - jak to powiedział mi kiedyś pewien ksiądz, cywilizacja śmierci cywilizacją śmierci, ale wszyscy jesteśmy przede wszystkim ofiarami cywilizacji zagłuszania.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaRozaa Rozaa
7956 cf94 390
Reposted fromNSFWorld NSFWorld vialaluna laluna
mslexi
3163 e380 390
Reposted fromoll oll vialaluna laluna
mslexi
7017 ef30 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaRozaa Rozaa
mslexi
7226 726a 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaRozaa Rozaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl